Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

C. E. 2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα κάνουμε εδώ το Bilan page 53-54

EXERCICE 4 page 48. Les moyen de transport

Η πρόθεση en + Moyen de transport


Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

C. M. 2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Vocabualire

Le commerce = το εμπόριο

les commerces = τα εμπορικά καταστήματα

le commercant = ο έμπορος

le lieu = ο τόπος

les lieux publics = οι δημόσιοι χώροι

la vile / en ville = η πόλη / στη πόλη

le village/ au village = το χωριό / στο χωριό

+

τα 4 καταστήματα που είχαμε σήμερα

Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα κάνουμε εδώ το Bilan page 53-54

SIXIEME - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

A1 Prim κάνω την κατανόηση κειμένων σελίδα 86-89

Διαβάζω ύλη για το γράμμα εισαγωγή και ολοκλήρωση

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

C. M. 1 - Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Κάναμε εργασίες μέσα στην τάξη και επαναληπτικές ασκήσεις.

Θα συνεχίσουμε και αύριο  με άλλες επαναληπτικές ασκήσεις από φωτοτυπίες που θα φέρω την τάξη. 

C. M. 2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Ανάγνωση το τραγουδάκι με τα καταστήματα

+

Vocabulaire

τα καταστήματα από το τραγουδάκι.

SIXIEME - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Page 83 / ORAL

προετοιμάζω τις προφορικές ασκήσεις κρατώντας σημειώσεις. Θα τα πούμε εδώ απ' έξω κοιτώντας λίγο και τις σημειώσεις σας.

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

C. M. 2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Les nombres 1-100 (Οι αριθμοί από το 1-100).

Le vocabulaire maison page 42. (Το λεξιλόγιο του σπιτιού page 42 που δεν εξετάσαμε σήμερα).

Lecture la B. D. (Ανάγνωση το κόμικ page 43)


Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

C. M. 1 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Cahier d'activités

Exercice 1/ 2/3 page 45

+

Révision = επανάληψη

Les mois et les saisons = οι μήνες και οι εποχές

Cahier d'activités

C. E. 2 - Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Copie 

Τα μέρη του σώματος από το τέρας στη σελίδα 41 Choupette

Να διαβάσετε το τραγουδάκι C. ώστε να μπορούμε να το τραγουδάμε και να χορεύουμε άνετα.

C. M. 2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Vocabulaire page 42

Έκθεση το σπίτι μου και το δωμάτιο μου